WWW.KONFERENCJA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
KAPITAŁ LUDZKI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GOSPODARCE -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Rada programowa
III EDYCJA
Aktualności
Formularz
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Opłata
Publikacja
Ulotka
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Pozostałe
Rada programowa

 • dr hab. prof. US Marek Kunasz (Przewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki (Wiceprzewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. AMW Grażyna Bartkowiak - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. prof. UŁ Joanna Cewińska - Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka - Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. prof. UG Wiesław Golnau - Uniwersytet Gdański
 • dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka - Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Krystyna Kmiotek - Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. prof. AGH Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Lipka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. prof. UEK Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marta Najda-Janoszka - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UMCS Anna Rakowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. prof. UEP Beata Skowron-Mielnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. prof. UEW Marzena Stor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zenon Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. SGH Agnieszka Wojtczuk-Turek - Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. prof. PP Magdalena Wyrwicka - Politechnika Poznańska
 • dr hab. prof. UJ Anna Wziątek-Staśko - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech - Uniwersytet Szczeciński

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl