WWW.KONFERENCJA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
KAPITAŁ LUDZKI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GOSPODARCE -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Publikacja
III EDYCJA
Aktualności
Formularz
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Opłata
Publikacja
Ulotka
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Pozostałe
Publikacja
 • Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji złożone prace ukażą się w monografii wydanej przez wydawnictwo znajdujące się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział).

 • Prosimy o przygotowanie wersji pracy do recenzji według poniższych wytycznych:
  • Objętość całości przedkładanej pracy powinna obejmować 20 tys. znaków ze spacjami.
  • przypisy harwardzkie,
  • tekst główny 12 TNR, odstęp 1,5,
  • przypisy: 10 TNR odstęp 1.0.
  • tytuły tabel rysunków nad obiektem 12 TNR,
  • źródła pod obiektem 10 TNR odstęp 1.0.

 • Szczegółowe wymagania wydawnictwa przedstawimy wraz z informacją o wynikach recenzji wraz z prośbą o równoległe z naniesieniem poprawek sformatowanie prac z szablonem.

 • Planowane wydanie monografii w 2020 i 2021 roku.

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl