WWW.KONFERENCJA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
KAPITAŁ LUDZKI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GOSPODARCE -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Cele
III EDYCJA
Aktualności
Formularz
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Opłata
Publikacja
Ulotka
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Cele

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim, w szczególności nowymi koncepcjami i wyzwaniami w tych obszarach, edukacją ekonomistów i menedżerów oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem w oparciu o wartości (takimi jak: etyka w biznesie, kapitał społeczny organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa).

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 14.10.2020

Kalendarium:
do 30.11.2019 - zgłoszenie
do 29.02.2020 - opłata
do 31.01.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@konferencja.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl