WWW.KONFERENCJA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
KAPITAŁ LUDZKI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GOSPODARCE -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Zakres tematyczny
III EDYCJA
Aktualności
Formularz
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Opłata
Publikacja
Ulotka
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Zakres tematyczny

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, szkolenia, utrzymanie pracowników, przywództwo, konflikty w organizacji, patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zmiana w organizacji, komunikacja interpersonalna, planowanie ścieżki kariery, modele kompetencyjne.
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim: rynek pracy, demografia, migracje, przedsiębiorczość, zdrowie.
  • Edukacja ekonomistów i menedżerów: praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne.
  • Wartości w organizacji: etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
  • Nowe koncepcje, tendencje i wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarowania kapitałem ludzkim: zarządzanie różnorodnością (m.in. pokoleniową), zarządzanie osobami niepełnosprawnymi, zarządzanie talentami, prorodzinne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, i inne.
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 14.10.2020

Kalendarium:
do 30.11.2019 - zgłoszenie
do 29.02.2020 - opłata
do 31.01.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@konferencja.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl